Til dig som underviser

Som underviser kan du benytte dig af vores forskellige tilbud, der opdaterer dig og de studerende med relevante standarder. Du kan fx deltage i vores kurser om standardisering og få viden om processen og udviklingen af en standard. Du kan også arrangere en gæsteforelæsning med Dansk Standard.

Giv dine studerende efterspurgte kompetencer

Der er stort fokus på potentialet i at bruge standarder fra både erhvervslivets og politikernes side. Mange virksomheder oplever, at viden om standarder og standardisering forbedrer deres konkurrenceevne og ønsker derfor flere færdiguddannede med viden om standardisering. Politisk set lægges der ligeledes stor vægt på standarder som et værdiskabende værktøj i dansk erhvervsliv til at skabe vækst og beskæftigelse. Ved at inddrage standarder og standardisering i din undervisning, kan du derfor give de studerende kompetencer, der er stor efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet.

De studerende ønsker viden om standarder

Hos Dansk Standard oplever vi, at et stigende antal virksomheder og studerende henvender sig hos os og efterspørger grundlæggende viden om standarder og standardisering. På nuværende tidspunkt er standardisering kun en fast del af enkelte uddannelser, hvorfor de færreste færdiguddannede har viden om standardisering. Derfor tilbyder vi dig forskellige muligheder for at inddrage standarder og standardisering i din undervisning. Få mere information ved at klikke på underpunkterne i venstre side.

Eksempler på områder, hvor standarder er en vigtig del af undervisningen: ICT (informationsteknologi), byggeri, sundhed og miljø.