Udbud med forhandling

Tema
Udbud med forhandling om miljøkrav

Introduktion
Udbudsloven giver en betydelig udvidet mulighed for at gennemføre et udbud med forhandling. Udbudsformen kan være gunstig ved miljøvenlige løsninger, da disse ofte kræver innovativ tænkning og mulighed for tilpasning af tilbud, så den optimale balance mellem pris og kvalitet opnås.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Proceduren udbud med forhandling kan blandt andet vælges, når kontrakten omfatter innovative løsninger, hvilket understreger at udbudsformen kan være særlig ideel i forbindelse med inddragelse af miljøkrav. Undervejs i processen vil der være mulighed for at tilpasse såvel udbudsmateriale som tilbud på baggrund af hvilke nye krav eller muligheder, der fremkommer under forhandlingen. Endvidere vil ordregiver modtage et indledende tilbud, som giver et indblik i, om der er stillet nogen særligt fordyrende krav, som bør bortforhandles

I forbindelse med udbud med forhandling kan vi hjælpe med at synliggøre fordelene ved udbudsformen, når der stilles miljøkrav til ydelsen. Desuden kan vi tilbyde undervisning (f.eks. over 1 dag), hvor betingelserne, det juridiske grundlag og særlige fokusområder vil blive gennemgået for medarbejderne.

Der er også mulighed for konkret bistand i forbindelse med et udbud, hvor vi vil være med til at tilrettelægge processen og bistå med at beskrive aktiviteterne i forhandlingsprocessen for at sikre, at udbuddet forløber smidigt og effektivt. Miljøvenlige løsninger er ofte innovative og udvikler sig hurtigt, hvorfor forhandling med tilbudsgiverne kan være essentiel for at sikre det helt rigtige resultat.

Rådgivningsform
Alt afhængig af det konkrete bistandsbehov vil rådgivningen have forskelligt format. Såfremt der er tale om ledelsesfokus eller undervisning, vil den tilknyttede rådgiver deltage i møder og afholde seminarer på arbejdspladsen. Hvis der er tale om bistand til et konkret udbud, vil rådgiverne gennem møder og workshops deltage i udformning af rammerne for og gennemførelse af forhandlingsforløbet, ligesom der vil være mulighed for rådgivning over telefon og mail.