Miljøkrav i udbud

Tema
Miljøkrav i udbud

Introduktion
Her kan I få rådgivning om at tage miljøhensyn i et udbud og forslag til konkrete miljøkrav i de forskellige faser af udbuddet.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Vi kan hjælpe jer med de regler, der gælder om at tage miljøhensyn efter reglerne i udbudsloven og med overblik over vejledninger, værktøjer og mærkningsordninger, hvor der kan hentes input til miljøkrav.  Vi kan også hjælpe med at opstille konkrete miljøkrav i de forskellige faser af et udbud:

  • Offentliggørelse af udbuddet (miljøbeskrivelse i udbudsbekendtgørelsen)
  • Udformningen af kravspecifikationen (fx miljømærkekrav)
  • Udvælgelsen af leverandører (fx krav om miljøledelse)
  • Tildelingskriterier (pointkrav for miljø)
  • Kontraktudformningen (miljømæssige vilkår for kontraktens gennemførelse)

Rådgivningen kan være specifik i forhold til et konkret udbud, som I er i færd med at udbyde eller mere generel i forhold til hvordan I fremadrettet kan stille krav.

Rådgivningsform
Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen. Derefter kan rådgivningen fx bestå i, at vi udarbejder konkrete løsningsforslag, som vi udvikler og tilpasser i fortløbende dialog med jer. Udviklingen kan også ske gennem interne workshopforløb. Vi afslutter evt. med et møde med præsentation af resultater.