Markedsdialog

Tema
Markedsdialog om grønne indkøb: analyse, dialog og intern behovsafdækning

Introduktion
Markedsanalyse og -dialog giver ordregiver mulighed for at få hjælp af leverandører og andre markedsaktører til at klarlægge væsentlige krav og muligheder i forbindelse med anskaffelsen.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Fremadrettet vil ordregiver skulle offentliggøre det samlede udbudsmateriale samtidig med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Dette stiller krav til, at ordregiver forinden har gennemført en tilstrækkelig markedsafdækning og behovsopgørelse.

Derfor kan det være særdeles fordelagtigt at benytte muligheden for en indledende markedsdialog, da dette skaber overblik over anskaffelsen, herunder giver mulighed for at få afdækket hvilke miljømæssige mindstekrav, der kan stilles og giver mulighed for at få nye ideer til de miljømæssige vinkler til løsning af opgaver.

Fordelen er blandt andet, at ordregiver derigennem kan opnå en gevinstrealisering og kan få ekstern hjælp til at klarlægge krav og muligheder, hvilket særligt ved miljøforhold kan være væsentligt, da sagkyndig bistand er nødvendig for at opnå en succesfuld løsning. Herved skabes et samspil mellem ordregivers behov og tilbudsgivers muligheder.

Rådgivningsform
Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen. Vi kan tilbyde at hjælpe med at synliggøre fordelene ved inddragelse af markedsdialog, når der stilles miljøkrav. Endvidere er der mulighed for bistand til et konkret udbud, hvor vi gennem møder og workshops kan deltage i udformning af rammerne for og gennemførelse af dialogforløbet, ligesom der vil være mulighed for rådgivning over telefon og mail.