Kontraktstyring

Tema
Kontraktstyring
- opfølgning på miljøkrav i udbud og kommunikation om grønne indkøb

Introduktion til rådgivningspakkens tema
Her kan I få rådgivning om opfølgning på miljøkrav iflg. kontrakten og hjælp til at kommunikere internt og eksternt om jeres grønne indkøb; fx i det grønne regnskab.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Vi kan hjælpe jer med at fastlægge procedurer for kontraktopfølgning, så I løbende følger op på, om de produkter og ydelser, der leveres på kontrakten, overholder de fastsatte miljøkrav. Det kan fx være i form af retningslinjer for løbende statusmøder med leverandørerne om miljøforhold.

Derudover kan vi tilbyde jer rådgivning om kommunikation om jeres arbejde med grønne indkøb. Det kan fx være kommunikation til leverandører, medarbejdere og andre om:

  • den generelle grønne indkøbspolitik
  • miljøhensyn på konkrete indkøbsaftaler
  • de resultater, I har opnået i forhold til grønne indkøb

Kommunikation om resultaterne af jeres arbejde med grønne indkøb kan også indgå i et grønt regnskab og vise hvor langt I er nået med at indfri de mål, I har sat for grønne indkøb.

Rådgivningsform
Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen. Derefter vil rådgivningen typisk blive udført ved at vi udarbejder forslag til kontraktopfølgning eller kommunikation, som vi sender til jer og som vi udvikler og tilpasser i fortløbende dialog. Vi afslutter evt. med et møde med præsentation af resultater.