Innovative partnerskaber

Tema
Innovative partnerskaber til fremme af miljøvenlige løsninger

Introduktion
Indgåelse af et innovativt partnerskab kan være den ideelle indkøbsform, når man ønsker at udvikle nye, miljøvenlige løsninger. Ordregiver udbyder en idé, hvorefter man sammen med en eller flere partnere finder en løsning.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

I forbindelse med innovative partnerskaber kan vi hjælpe med at synliggøre fordelene ved at gøre brug af denne fleksible udbudsform, når der er fokus på at stille miljøkrav til ydelsen og ved udvikling af en innovativ vare eller ydelse, der ikke allerede er tilgængeligt på markedet.

Endvidere kan vi tilbyde undervisning (f.eks. over en dag), hvor betingelserne, det juridiske grundlag og særlige fokusområder vil blive gennemgået for medarbejderne.

Der er også mulighed for konkret bistand i forbindelse med et udbud, hvor vi vil bistå i processen, og sørge for at udbuddet forløber smidigt og effektivt, ligesom vi kan bistå med udarbejdelse af partnerskabsaftaler.

Rådgivningsform
Alt afhængig af det konkrete bistandsbehov vil rådgivningen have forskelligt format. Såfremt der er tale om ledelsesfokus eller undervisning, vil den tilknyttede konsulent deltage i møder og afholde seminarer på arbejdspladsen. Hvis der er tale om bistand til et konkret udbud, vil der både ske afholdelse af workshops og ske rådgivning over telefon og mail.