Fra plan til praksis

Tema
Grønne indkøb – fra plan til praksis

Introduktion til tilbudspakken
Her kan I få rådgivning om, hvordan I omsætter de overordnede planer for grønne indkøb til praksis i hverdagen.

Kort om den rådgivning, der tilbydes (samt afgrænsning)

Vi kan hjælpe jer med alle de dele af arbejdet med grønne indkøb, som omfatter strategi, planlægning og implementering i praksis. Det kan f.eks. være:

  • Input til overordnet strategi og politik for grønne indkøb
  • Beslutningsgrundlag for valg af indsatsområder for grønne indkøb
  • Konkretisering af (politisk) vedtagne rammer for grønne indkøb: Organisering, fastsættelse af mål, udarbejdelse af handlingsplaner
  • Integration af grønne indkøb i indkøbernes arbejdsgange

Rådgivningsform
Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen. Derefter vil rådgivningen typisk blive udført ved at vi udarbejder forslag til input, som vi sender til jer og som vi udvikler og tilpasser i fortløbende dialog. Vi kan også gennemføre en intern workshop om udvikling af en grøn indkøbspolitik med involvering af de relevante parter. Vi afslutter evt. med et møde med præsentation af resultater.