Cirkulære indkøb

Tema
Cirkulær Økonomi i indkøbspolitikken og konkrete udbud

Introduktion
Cirkulær økonomi handler om at produkter ikke bliver til affald, men recirkuleres gennem genbrug og genanvendelse. Der er stort potentiale i at efterspørge konkrete tiltag for cirkulær økonomi i offentlige udbud.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

  • Få general introduktion til cirkulær økonomi og hvordan det kan gøres i praksis gennem udbud samt en vurdering af effekten. Hertil forslag til hvordan cirkulær økonomi kan integreres i indkøbspolitikken.

  • Rådgivning omkring mulighederne for at få cirkulær økonomi konkret og omkostningseffektivt integreret i jeres udbud, samt vurdering af på hvilke områder, det er mest relevant at starte. Ligeledes kan der laves miljøvurderinger af effekten af forskellige typer af tiltag.

  • Hjælp til inddragelse af cirkulær økonomi i konkret udbud herunder hvordan principperne i cirkulær økonomi omsættes til praksis i et udbud, samt hvad der er vigtigt at huske i den nødvendige tekniske dialog med branchen. Dette kunne f.eks. være hvordan et udbud af en tekstilservice sikrer mindst miljøbelastning fra tekstilproduktionen, gennem genbrug og genanvendelse.

Rådgivningsform
Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen. Rådgivningen vil kunne være facilitering af workshops, undervisning og træning, hands-on arbejdsmøder, telefonmøder, samt beregninger og vurderinger.