Dansk Standard

Dansk Standard

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et standardiseringsudvalg. Dansk Standard rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices.

Miljømærkning Danmark er en del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmarks hovedopgaver er at udvikle kriterier for forskellige produktområder og at behandle ansøgninger om licens fra virksomheder. En anden vigtig opgave er at fremme EU-Blomsten og Svanemærket generelt, bl.a. via rådgivning og markedsføring.

I 2014-2015 gennemførte Dansk Standard projektet Pilotrejsehold for grønne indkøb på vegne af Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden. Resultater og erfaringer fra pilotrejseholdet danner grundlag for det nationale rejsehold for grønne indkøb.

Rikke Dreyer er chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og Dansk Standards projektleder på rejseholdet og vil derudover bidrage til rejseholdets workshops og rådgivning. Rikke har arbejdet med grønne og bæredygtige indkøb i mange år og har tidligere været ansat i SKI med ansvar for SKI’s arbejde med bæredygtige indkøb i forhold til alt fra strategi til det daglige praktiske arbejde med at fastsætte miljøkrav i SKI’s udbud. Rikke har bl.a. udviklet Miljømærkning Danmarks værktøjskasse til professionelle indkøbere, som findes på ecolabel.dk. I 2013 deltog Rikke Dreyer i samarbejde med Miljøstyrelsen i udvikling af et værktøj til uddannelse i bæredygtige indkøb.

Peter Engel har mere end 20 års erfaring på miljøområdet og gennem årene rådgivet både offentlige myndigheder og private virksomheder om bl.a. grønne indkøb og ledelsessystemer. Peter var den ene af Dansk Standards rådgivere på Pilotrejseholdet og vil bidrage til rejseholdets workshops og rådgivning.

Søren Jensen er chefkonsulent hos Dansk Standard med ansvar for området offentlige udbud og indkøb. Han har mange års erfaring inden for konkrete indkøb, udbudsforretninger og rådgivning af det offentlige samt energi- og miljøforbedringer i forbindelse med udbud. Søren var også rådgiver på Pilotrejseholdet.