Forskningssamarbejde

Dansk Standard indgår gerne i forskningssamarbejder, hvor standarder eller standardisering spiller en rolle, fordi vi i det daglige ser betydningen af sådanne samarbejder i forhold til udviklingen af nye standarder, standarders betydning for den økonomiske vækst i samfundet mv.

Ved at indgå et forskningssamarbejde med Dansk Standard får du en kompetent samarbejdspartner. Vi kan bidrage med vinden om brugen af standarder som fundament for den videre forskning, til formidlingen af forskningsresultater gennem standardiseringsprodukter og med adgang til det nationale, europæiske og globale standardiseringsnetværk.

Som eksempler på tidligere samarbejder kan bl.a. nævnes en ph.d.-studerende, der fik sparring af et standardiseringsudvalg på hendes projekt om belysning. Det kan også være forskere, der ønsker at skrive en artikel med en standardiseringsvinkel, som ønsker sparring og faktuelle oplysninger om en specifik standard, eller historiske data på udviklingen af et standardiseringsområde.

Hvis du har et forslag til et forskningsprojekt, som du ønsker Dansk Standard skal deltage i, vil vi meget gerne snakke med dig. Kontakt konsulent for forskning, Katrine Bergh Skriver, for at drøfte mulighederne for et samarbejde med dig.