PolynSPIRE

Kan standarder være med til at løse udfordringen med stigende mængder af plastaffald? Dansk Standard deltager i det europæiske projekt, PolynSPIRE, hvor der forskes i nye metoder til at genanvende plast og derved gøre plasts forsyningskæde mere cirkulært.

Projektet er finansieret af EU's rammeprogram Horizon 2020 og løber fra september 2018 til september 2022. 

Dansk Standards opgave i PolynSPIRE er at afklare, hvilke standarder der kan ligge til grund for arbejdet i projektet og derudover bidrage til at sprede projektets resultater ud i samfundet ved at udvikle nye standarder eller pre-standarder på området. 

Der er høje ambitioner i projektet, som stiler imod at: 
  • reducere plastforbruget gennem øget fleksibilitet og udnyttelse af heterogent plastaffald
  • øge energieffektiviteten ved kemisk genanvendelse af plast ved at reducere energiforbruget op til 68%
  • reducere anvendelsen af primære fossile ressourcer med mindst 32% i polyamid- og polyuretansektorerne og reducere affaldsdeponering med 25% i polyolefin sektore
  • reducere CO2-ækvivalente emissioner i plastsektoren mellem 30% og 40% 
Med deltagelse af 21 partnere fra mere end 10 europæiske lande formår projektet at samle viden og ekspertise i verdensklasse. 

Du kan læse mere om projektet på den officielle hjemmeside: https://www.polynspire.eu/