Forskningsprojekter

Dansk Standard deltager i en række forskningsprojekter i Europæisk og dansk regi. Læs mere om projekterne på denne side.

Dansk Standard deltager i forskningsprojekter for at støtte integrationen af standarder og standardisering i forskning.

Forskningsprojekter Dansk Standard deltager i:

PolynSPIRE 

Kan standarder være med til at løse udfordringen med stigende mængder af plastaffald? Dansk Standard deltager i det europæiske projekt, PolynSPIRE, hvor der forskes i nye metoder til at genanvende plast og derved gøre plasts forsyningskæde mere cirkulært. Projektet er finansieret af EU's rammeprogram Horizon 2020 og løber fra september 2018 til september 2022.