Standardisering i forskningsprojekter

Standarder er anerkendt for deres evne til at åbne markeder, skabe gennemsigtighed og for at skabe tilgængelighed af forskningsresultater. Dette spiller en stadig mere fremtrædende rolle i specielt EU- forskningsprojekter, men forskningsprojekter under de danske forskningsprogrammer.

På EU plan er der afsat ca. 70 milliarder euro til Horizon 2020. For at sikre at Danmark kan få del i disse, har Dansk Standard øget fokus på deltagelse i EU-forskningsprojekter og vejledning om mulighederne ved at indtænke standardisering.

Horizon 2020 guide

Standardiserings bidrag til forskningsprojekter

Standarder og standardisering kan på en række konkrete områder bidrage til forskningsprojekter:

  1. Standarder kan bruges som en del af fundamentet til et forskningsprojekt; Hvilke standarder findes der, som man kan bygge videre på? På hvilke områder mangler der nye standarder? Osv.
  2. Standardiseringsverdenens store netværk kan være til gavn for forskningsprojekter fx i forhold til at finde samarbejdspartnere.
  3. Forskernes deltagelse i standardiseringsudvalg kan bidrage til at formidle forskningsresultater til et bredt publikum i forbindelse med revision af eksisterende standarder.
  4. I nogle situationer (særligt når der er tale om helt nye områder i standardiseringssammenhæng) kan det være nyttigt at igangsætte arbejde med at udarbejde en helt ny standard – eller i første omgang en forløber til en standard, en såkaldt CWA (CEN eller CENELEC Workshop Agreement).

Standarder og standardisering kan altså på en række områder bidrage med netværk, formidling af forskningsresultater mv. i forbindelse med forskningsprojekter eller som en del af en forskers hverdag.

Dansk Standard tilbyder 

Dansk Standard har oprettet et nationalt kontaktpunkt for forskning i standardisering. Her kan du få råd og vejledning om, hvordan du inddrager standardisering i dit forskningsprojekt.

Kontakt Maria Skou på msk@ds.dk

Europæisk forankring

Dansk Standard er med i et europæisk netværk for koblingen af forskning og standardisering gennem CEN/CENELEC. På deres hjemmeside kan du finde nyttige informationer, om hvornår det næste informationsmøde finder sted, hvad fordelene er ved at inddrage standarder/standardisering i forskningsprojekter og meget mere.