Til dig som forsker

Dansk Standard har fokus på samspillet mellem forskning og standardisering og et øget samarbejde med forskere. Dette skyldes bl.a., at vi overbevist om, at forskning og ikke mindst formidling af forskningsresultater er vigtig for væksten og udviklingen i et vidensamfund som Danmark, og at standardisering her kan spille en aktiv rolle.

Vi har i Dansk Standard sat en række initiativer i gang, som skal øge forskning i standardisering, hjælpe med inddragelsen af standardisering i forskningsprojekter samt skabe øget fokus og netværk omkring forskning og standardisering.

  • Forskningsprojekter - Dansk Standard deltager i en række forskningsprojekter i Europæisk og dansk regi. Læs mere om projekterne på denne side.
  • Erhvervs-ph.d. om standardisering og innovation
  • BRIDGIT! – europæisk projekt der skal fremme koblingen af standardisering og forskning i EU