Projektnyt: TOP-REF går ind i standardiseringsfasen

05 januar 2016

FP7-projektet TOP-REF tager her i starten af 2016 hul på en ny fase i projektet – standardiseringsarbejdet skal påbegyndes.

TOP-REFs mål er at afklare og definere indikatorer, metoder og værktøjer, som kan gøre produktionsvirksomheder mere ressourceeffektive. Der arbejdes inden for tre brancher: raffinaderier, gødningsindustrien og den kemiske industri.

Forskningskonsortiet ønsker umiddelbart at lave en Cen Workshop Agreement, der er en slags præ-standard som giver mulighed for at udvalgte resultater fra projektet kan blive standardiseret efter en formelt godkendt proces og med inddragelse af interessenter. I februar afholdes det første indledende standardiseringsmøde, hvor det primære mål er at få formuleret en Project Plan for standardiseringsarbejdet. Formuleringen af en Project Plan er første skridt på vejen mod en (præ)standard, her skal bl.a. defineres scope og objecties, baggrunden for projektet/standarden skal ligeledes også beskrives.

I takt med at standardiseringsarbejdet i TOP-REF tager form, vil vi løbende opdatere jer med nyheder her på siden. Ellers læs mere på http://toprefproject.eu/