Standarder i forskning og innovation

22 januar 2015

Dansk Standard afholdte i samarbejde med Center for TeleInfrastuktur, AAU, og Eurocenter, FIVU et seminar om værdiskabelse med standarder i forskning og innovation d. 22. januar 2014.

På seminaret blev der lagt vægt på standarders rolle i Horizon2020, EU's kommende rammeprogram og på hvorledes standarder kan styrke forskningsansøgninger. Blandt andet fortalte Christian Holstein fra EuroCenter om hvilken rolle standarder har i forskellige dele af rammeprogrammet og hvorfor det er vigtigt altid at overveje standarders potentielle rolle i forskningsprojekter. Derudover gav Noemi Rozlosnik fra DTU NanoTech et konkret eksempel på hvordan standarder skaber værdi i et forskningsprojekt i dette tilfælde FP7-projektet AquaVir. 

Du kan downloade præsentationerne fra seminaret i boksen til højre.

Seminaret var det første i en række af europæiske seminarer om standarders rolle i forskning. Du kan læse mere om de europæiske arrangementer her, hvor information om kommende arrangementer løbende bliver lagt op.