DS bygger bro mellem forskning og standardisering

12 november 2014

Holdningen til standarder var positiv blandt de forskere, der deltog på konferencen ’Standards: Your Innovation Bridge’ i Bruxelles.

Signe Annette Bøgh, konsulent i Dansk Standard, deltog torsdag d. 30. oktober 2014 i den europæiske konference "Standards: Your Innovation Bridge«, som blev afholdt i Bruxelles. En begivenhed, der var arrangeret af Bridgit, som er et 2-årigt projekt, der er sponsoreret af Europa-Kommissionen og EFTA. Formålet er at linke standardisering og forskning. Dansk Standard deltager i Bridgit sammen med 8 andre standardiseringsorganisationer. Formålet med konferencen var at bygge bro mellem forskning og standardisering. Der deltog mere end 370 delegerede, herunder repræsentanter for forsknings- og innovationsprojekter, erhvervslivet og industrien, nationale og europæiske standardiseringsorganisationer og Europa-Kommissionen.

Positiv holdning til standardisering

 
”Der var et imponerende fremmøde, og det var interessant at se, at størstedelen af deltagerne kom fra forskningsverdenen. Der var nogle meget interessante diskussioner om, hvordan standarder kan spille en rolle i forskning og innovation,” siger Signe Annette Bøgh og fortsætter: ”Generelt var holdningen til standarder meget positiv blandt forskerne. Desuden var der god mulighed for at netværke, særligt fordi der var opstillet stande med forskningsprojekter. To af dem med dansk deltagelse fra henholdsvis Dansk Standard og DTU.”

Standarder som fælles infrastrukturHovedtalen blev leveret af Christian Reinaudo, administrerende direktør for Agfa, som brugte eksemplet med standarder inden for røntgenbilleder & scanninger i sundhedssektoren til at forklare fordelene ved standardisering i form af vidensdeling, støtte indførelsen af nye teknologier og åbning af markederne. Han sagde, at standardisering, innovation og intellektuel ejendomsret er tre sider af samme trekant, hvor "standarder repræsenterer den fælles infrastruktur, som kan danne grundlag for innovation".