5

Få styr på bibliografien med app

Standarden DS/ISO 690:2013 hjælper dig med at opstille en bibliografi korrekt. Den kan downloades som app, så du nemt og hurtigt får overblik over, hvordan du opstiller din opgaves bibliografi.

Læs mere her »

60

Gratis adgang til standarder

Som studerende på AAU og DTU kan du få adgang til alle standarder med Standard Distribute, som er et online bibliotek, der giver dig mulighed for adgang til de elektroniske versioner af standarderne.

Læs mere her »

95

Standarder klæder de studerende på til erhvervslivet

Jan Roald Rasmussen fra Babcock & Wilcox Vølund A/S påpeger problemet ved de færdiguddannedes manglende viden om standardisering.

Læs mere »

66

Gratis kurser om standardisering

Deltag i et af Dansk Standards gratis kurser og få indblik i standardiseringsprocessen.

Læs mere her »

Dansk Standard RSSAktuelt
TopRef

Projektnyt: TOP-REF går ind i standardiseringsfasen

FP7-projektet TOP-REF tager her i starten af 2016 hul på en ny fase i projektet – standardiseringsarbejdet ska...  Læs mere »

Universitetsamarbejde med Dansk Standard

European textbook for education about standards

Do you want to know more about standards and standardization? Download your free copy of A World Built on Stan...  Læs mere »

Håndtryk

EURAS-konferencen 2015 Hvordan bliver det nemmere at handle mellem EU og USA

Dansk Standard er i år værter for den årlige EURAS konference. Årets tema er standarders rolle i transatlantis...  Læs mere »

Skak brikker

Hør om forholdet mellem patenter og standarder

På en temaeftermiddag tirsdag den 23. februar får du belyst forholdet mellem standarder og patenter. Er der sy...  Læs mere »

BRIDGIT-projektet har til formål at sikre bedre interaktion mellem standardisering og forskning i Europa

DS værter for EURAS Annual Conference 2015

The 20th EURAS Annual Standardisation Conference kommer til Danmark i juni 2015.  Læs mere »

Standarder i det akademiske arbejde

Standarder i det akademiske arbejde
Vi formidler viden om standarder til studerende, undervisere og forskere ud fra deres forskellige udgangspunkter. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du som studerende fx har brug for at inddrage standarder i din opgave, eller hvis du som underviser ønsker et oplæg om standarder i din undervisning.

Standarder er også for studerende
Der er stor forskel på, hvor indarbejdede standarder er i det akademiske arbejde på universiteterne. Vi har derfor målrettet indsatsen for at formidle viden om standarder til studerende, undervisere og forskere. Vi tilbyder derfor bl.a. gæsteforelæsninger med vores eksperter. Vi har mange andre tilbud, som du kan læse mere om på. 

Eksempler på vores tilbud til studerende, undervisere og forskere:

• Studerende – samarbejde om bl.a. speciale, bacheloropgave, projekt og praktikophold 

• Forskning – vejledning om inddragelse af standarder i forskningsprojekter, forskningsnetværk mv.

• Undervisere – gæsteforelæsninger og kurser om standarder og standardisering 

• Viden om standarder – litteratur og uddybende materiale om standarder og standardisering.